Privacy Statement en Cookiemelding

Om onze bedrijfsvoering goed te laten verlopen en uw privacy te waarborgen draagt Restaurant ’t Eethuysje (c.q. Bakkers Keuken) zorg voor naleving van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) . Hier kunt u lezen hoe we omgaan met gegevens van onze gasten/klanten/website bezoekers en wat u kunt doen als u bepaalde informatie niet wenst te ontvangen of het vermoeden heeft dat gegevens niet goed zijn beveiligd, of dat er sprake is van misbruik.

Doeleinden verwerking
Restaurant ‘t Eethuysje verwerkt uw persoonsgegevens met als doel uw reservering in ons restaurant goed te laten verlopen, indien nodig contact met u op te nemen, u te informeren over de diensten en producten van Restaurant ‘t Eethuysje, het uitvoeren van een overeenkomst (b.v. het leveren van producten uit onze productiekeuken) en het sturen van facturen. Tevens archiveren wij communicatie welke via e-mail heeft plaatsgevonden.

Wettelijke grondslag verwerking
Restaurant ‘t Eethuysje verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:
• De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
• De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
• De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk ter behartiging van de/het volgende gerechtvaardigde belang(en) van Restaurant ‘t Eethuysje: Het doen van aanbiedingen, het informeren over nieuwe producten of diensten van Restaurant ‘t Eethuysje

Ontvangers persoonsgegevens
Restaurant ‘t Eethuysje verstrekt uw persoonsgegevens (gasten die reserveren) aan reserveringsplatform IENS (zie voor hun gebruikers voorwaarden en privacy beleid: https://www.iens.nl/legal), ons administratiekantoor (klanten en personeel) t.b.v. onze administratie, onze huisbank t.b.v. eventuele incasso’s, Graphic Genie en WordPress voor de hosting en opslag van onze website (domein en mailing) en NewsletterMailer voor het versturen van aanbiedingen en mededelingen.
Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door Restaurant ‘t Eethuysje worden bewaard voor een duur van de overeenkomst en de daarop volgende wettelijke bewaartermijn.
Indien er geen overeenkomst wordt gesloten worden uw gegevens maximaal 7 jaar bewaard.

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als betrokkene heeft u ook het recht Restaurant ‘t Eethuysje te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Restaurant ‘t Eethuysje verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Restaurant ‘t Eethuysje doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via e-mail indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@eethuysje.nl. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Restaurant ‘t Eethuysje, neem dan contact op met Restaurant ‘t Eethuysje via onderstaande contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

v.o.f. Restaurant ’t Eethuysje
Michiel en Marieke Bakker

Dorpsstraat 53
1901 EJ Castricum
0251 – 65 20 43

www.eethuysje.nl
info@eethuysje.nl

Cookiemelding
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

Cookies die mogelijk gebruikt worden op deze site:

Youtube
Een ingesloten Youtube-video verzamelt bezoekersinformatie en aangepaste voorkeurinstellingen.

Google Analytics
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt de klant inzage in haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan de klant de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. De klant kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.